Arhiva

Archive for noiembrie 2014

Radiografia Psihologică a Poporului Român după Eliberare. Avanpremieră a lucrării Psihologia Poporului Român (de Daniel David).

30 noiembrie 2014 12 comentarii

UPDATE – Metodologie + (pentru mai multe detalii vezi AICI)

Acest update descrie mai detaliat metodologia utilizată în textul de mai jos. Un eşantion românesc (N=2200; vârsta 14-62 de ani) a fost comparat cu unul americani (N=1000; vârsta 14-65 de ani), prin prisma a cinci atribute/dimensiuni psihologice de personalitate: (1) extraversiunea; (2) deschiderea psihologică; (3) conştiinciozitatea; (4) agreabilitatea; şi (5) neuroticismul. Acestea au fost măsurate cu instrumental NEO PI-R (adaptat în România de Iliescu şi colab., 2010). Pentru interpretarea psihologică a profilului, prezentat în textul de mai jos, am considerat în analizele secundare de date (secondary data analysis) doar diferenţele semnificative statistic (p<0.05), cu o mărime a efectului (Cohen’s d) mai mare ca 0.20, pentru fiecare din cele 5 atribute de personalitate. Înterpretarea s-a bazat pe structura factorială a instrumentului NEO PI-R, luând în calcul 5 dimensiuni şi atributele celor 30 de  faţete ale lor.

Distincţia dintre profilul de adâncime şi cel de suprafaţă pentru un atribut psihologic a fost utilizată acolo unde: (1) exista această distinctie în teoria analizată sau (2) a putut fi aplicată ca urmare a faptului că atributul se bazează în definirea lui pe analize factoriale; altfel spus, factorii ca variabile latent identificate statistic (profilul de adâncime) explică variabilitatea unor variabile manifeste (profilul de suprafaţă).

TEXT

Motto: Sapere Aude

Notă: Acest text a apărut în revista Sinteza (numărul din noiembrie 2014 – Zidul Care Cade, Ziduri Care Cresc), la solicitarea editorilor acestei reviste. Îl reproduc aici cu acordul editorilor revistei, cu ocazia Zilei Naţionale a României, spunând “La Mulţi Ani România!” şi “Se Poate şi Va Fi Mai Bine!”. În contextul Zilei Naţionale vezi şi textul „Despre Patriotism„.

Atunci când elaborezi profilul psihologic al unui popor faci anumite generalizări care, evident, surprind tendinţele generale, tipologice şi nomotetice, nu toate aspectele idiografice ale fiecărui membru al poporului respectiv. Un astfel de profil general este însă foarte informativ dacă doreşti să gândeşti politici publice şi proiecte de ţară. Este greu de conceput un proiect de ţară care să aibă succes, dar care să nu fie bazat pe înţelegerea profilului psihologic al oamenilor acelei ţări. Când vorbesc de poporul român mă refer la cetăţenii români. Sigur că nucleul majoritar al poporului român este definit etnic de români (aprox. 83.4%), dar să nu uităm însă că există şi alte etnii componente, dintre care cea maghiară este mai importantă numeric (aprox. 6%). Analizele noastre şi ale altor colegi (Iliescu şi colab., 2010) au arătat că, în general, nu există diferenţe semnificative ecologic între aspectele psihologice majore ale diverselor etnii din România (cu unele excepţii notabile, dar care nu sunt însă discutate aici).

În ţară, academicianul Constantin Rădulescu-Motru a avut mai multe lucrări dedicate psihologiei poporului român (vezi Rădulescu-Motru 1999). După redactarea acestor lucrări, Constantin Rădulescu-Motru a spus: „…peste 50 de ani, nu mai târziu, cele publicate sau crezute de mine şi de oamenii din timpul meu vor deştepta din nou interesul publicului românesc…” (3 februarie 1946).

Noi am reluat acest proiect după aproape 70 de ani, deci cu oarecare întârziere faţă de predicţia făcută de academicianul Constantin Rădulescu-Motru – întârziere justificată de desfiinţarea psihologiei în perioada comunistă -, cu o metodologie nouă şi mai riguroasă (ex. care face diferenţă între o abordare fenomenologico-hermeneutică – cum credem noi că suntem ca popor – şi o abordare pozitivist-pragmatică – cum suntem cu adevărat ca popor), având în pregătire o lucrare complexă care vă aparea în primăvara anului 2015. Anticipez aici însă unele rezultate care vor apărea în lucrarea mai sus menţionată.

Astfel, orice subiect uman poate fi analizat sub mai multe aspecte psiho-comportamentale: (1) subiectiv-emoţional; (2) cognitiv; (3) comportamental; (4) psihofiziologic/biologic. Elementele mai stabile, trans-situaţionale, ale celor patru aspecte psiho-comportamentale formează structura de personalitate. Aşadar, profilul psihologic al unui popor trebuie să surprindă toate aceste aspecte.

Profilul psihologic de adâncime al unui popor se referă la aspecte psiho-comportamentale relativ stabile. Acestea rezultă ca urmare a evoluţiei istorice a unui popor într-un anumit context geografic. Interacţiunea dintre contextul socio-cultural din prezent si profilul de adâncime generează profilul psihologic de suprafaţă al unui popor. Sigur, un profil de suprafaţă de durată poate fi asimilat în timp în profilul de adâncime.

Odată clarificate aceste fundamente teoretico-metodologice, să ne întoarcem la tema specifică a acestui articol.

Revoluţia anticomunistă din 1989 a schimbat în mod evident contextul socio-cultural. Aşadar, deşi profilul psihologic de adâncime este foarte probabil încă similar astăzi cu cel din perioada de dinainte de 1989, profilul psihologic de suprafaţă a căpătat aspecte noi.

Analizat prin prima modelelor psihologice clasice (ex. modelul Big Five – vezi Costa şi McCrae, 1989), profilul psihologic de adâncime al poporului român, în comparaţie cu cel american/SUA, se prezintă, orientativ, astfel (eşantionul românesc: 2200 participanţi, vârsta 14-62 de ani; eşantionul american: 1000 participanţi, vârsta 14-65 de ani; pragul de semnificaţie statistică p < .05; vezi David, 2014; Iliescu şi colab., 2010):

  1. Extraversiunea este mai ridicată la români decât la americani, atunci când este evaluată de alţii (heteroevaluare), dar este fără diferenţe semnificative statistic când este vorba de autoevaluare. La acest nivel o componentă importantă este Spiritul Gregar, care este mai ridicat la români decât la americani (aşa cum bine anticipa Constantin Rădulescu-Motru);
  2. Deschiderea psihologică este mai ridicată la americani decât la români, când este autoevaluată, şi este mai ridicată la români decât la americani, când este vorba de evaluările făcute de alţii (heteroevaluare);
  3. Conştinciozitatea este mai ridicată la americani decât la români;
  4. Agreabilitatea este mai ridicată la americani decât la români;
  5. Nevroticismul este mai ridicat la români decât la americani.

Aceste dimensiuni de bază se pot exprima la nivelul profilului psihologic de suprafaţă în mod mai pozitiv sau mai negativ, în funcţie de contextul socio-cultural. În Tabelul 1 prezentăm comparativ un profil de suprafaţă orientativ/preliminar, cu ambele exprimări, prima pozitivă, iar a doua mai negativă (vezi şi David, 2014).

Tabelul 1. Pattern-uri posibile ale profilului psihologic de suprafaţă la români (coloana II), în comparaţie cu americanii (coloana III), în baza dimesiunilor fundamentale de personalitate din profilul psihologic de adâncime (Coloana I).

Picture2

Perioada comunistă a construit un context socio-cultural mai monolitic, astfel că profilul de suprafaţă de atunci a fost probabil mult mai omogen. Perioada postrevoluţionară, în spirit democratic, propune şi acceptă modele şi contexte diferite, astfel că profilul de suprafaţă al poporului român este unul mai heterogen, putând cuprinde cel puţin trei clase majore:

(1) Profil Psihologic Pozitiv, caracterizat prin următoarele aspectele: flexibilitate/dinamism afectiv, spirit gregar/căldură în relaţii interpresonale, respect pentru autoritate, ambiţie şi creativitate;

(2) Profil Psihologic Negativ, caracterizat prin următoarele aspecte: instabilitate afectivă, autonomie redusă, rezistenţă la schimbare, suspiciune şi invidie, lipsa disciplinei;

(3) Profil Psihologic Mixt: conţinând în diverse forme combinaţiile dintre 1 şi 2, pe dimeniunile descrise în Tabelul 1.

Aşadar, la nivelul profilului psihologic de adâncime al poporului român regăsim aspectele fundamentale de personalitate existente în majoritatea culturilor lumii (aici probabil că nu suntem nici „mai buni” nici „mai răi” ca alte popoare ale lumii!).

Acestea fiind spuse, întrebarea cheie devine acum: cum putem construi şi promova în prezent modele socio-culturale care să favorizeze exprimarea aspectele fundamentale de personalitate descrise în Tabelul 1 (Coloana I) într-un profil psihologic de suprafaţă cât mai pozitiv şi sănătos?

Uitându-mă la diaspora românească în ştiinţă şi/sau la muncitorii români din străinătate pot vedea performanţa şi respectul de care se bucură acolo cei mai mulţi (ex. dacă în ţară se mai contaminează cu reguli ca „las’ că merge şi aşa”, acolo devin adesea modele de urmat!). Cine face diferenţa? De ce au putut performa acolo, dar nu şi în ţară, în condiţiile în care este puţin probabil ca profilul psihologic de adâncime să se fi modificat la plecarea din ţară?

Ei bine, este contextul socio-cultural de acolo cel care scoate din profilul nostru de adâncime tot ceea ce este mai bun şi limitează expresia aspectelor negative. Aşadar, dacă ne pasă de ţara aceasta şi de poporul acesta, atunci eu cred că este sarcina unei noi generaţii de intelectuali (definită nu prin vârstă, ci prin valorile asumate!) de a construi un nou „Ethos” al poporului român, care să folosească maximal potenţialul din profilul psihologic de adâncime, determinând printr-un context socio-cultural modern un profil psihologic de suprafaţă care să ne transforme într-un popor fericit şi respectat, cu contribuţii cheie la civilizaţia umană. Pentru asta este nevoie însă de o schimbare de paradigmă la toate nivelurile, schimbare care poate să fie făcută în beneficiul tuturor doar de cei care gândesc altfel şi cărora le pasă! Nu va fi uşor – vechile paradigme prin oamenii lor aflaţi în poziţii de putere socială se vor opune explicit sau prin înşelătorii suave -, dar este o datorie a oricărui om care este patriot să-şi asume riscurile şi să ducă reacţiile negative şi mizeriile care vor veni asupra lui din partea establishment-ului, în numele unor valori care vor servi ţara şi pe cei mai mulţi cetăţeni români.

Referinţe selective

Costa, P.T., Jr. & McCrae, R.R. (1989). The NEO-PI/NEO-FFI manual

supplements. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

David, D. (2014). Elemente de psihologie a poporului român. Rolul voevozilor

maramureşeni în Ţara Codrului. Simpozionul Cultură şi Civilizaţia în Maramureş, Săliştea de Sus, Maramureş.

Iliescu, D. şi colab. (2010). NEO PI-R. Editura Sinapsis, Cluj-Napoca.

Rădulescu-Motru, C. (1999). Psihologia poporului român. Editura Paideia, Bucureşti.

 

 

 

 

 

Tratamentul depresiei la copii/adolescenţi. Rezultatele unui nou studiu clinic

În colaborare cu colegii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca am demarat cu mai mulţi ani în urmă un studiu clinic controlat prin care să analizăm comparativ eficienţa psihoterapiei cognitiv-comportamentale (în forma rational emotive behavior therapy) şi a medicaţiei (sertralină), pentru tulburare depresivă majoră la copii/adolescenţi, încercând astfel să îmbunătăţim tratamentele existente. 

Studiul clinic controlat este cel mai complex design experimental din domeniul sănătăţii, derulându-se, de la iniţiere la publicarea datelor, după modelul studiilor de testare a unor noi medicamente, pe parcursul mai multor ani (ex. 5-10 ani); de aceea acestea sunt numite „golden standard” în cercetarea din domeniu, puţine grupuri internaţionale de cercetare având competenţa şi resursele de a le angaja (şi din cauza dificultăţii/pretenţiozităţii în derulare şi publicarea datelor). 

Rezultatele studiului derulat de noi au fost acceptate recent pentru publicare în prestigioasa revistă Psychiatry Research (factor de impact: 2.68). 

Studiul deschide (1) noi oportunităţi practice pentru copiii/adolescenţii care suferă de tulburări depresive, familiile acestora şi profesioniştii care îi tratează şi (2) noi direcţii de cercetare pentru viitor.

Pentru informaţii preliminare despre acest studiu şi rezultatele acestuia vezi AICI.

 

Categorii:Despre Psihologie Etichete:

Un articol recent al grupului nostru discutat într-un blog profesional afiliat cu Psychology Today

FOR ENGLISH VERSION SEE HERE

Unul din articolele publicate recent de către grupul nostru a fost featured de către Dr. Susan Krauss Whitbourne, profesor de psihologie la University of Massachusetts  (vezi AICI). Mă bucură aceste lucru deoarece este, alături de citările academice şi utilizarea scalei/testului în cercetare şi practica clinică, o confirmare a convingerii noastre că articolul reprezintă un demers inovativ, extrem de original, de elaborare a unui nou test psihologic care măsoară acceptarea necondiţionată.

Mai multe despre Psychology Today (şi sistemul de bloguri afilitate) vezi AICI

Citarea articolul nostru: David, D., Coteț, C. D., Szentagotai, A., McMahon, J., & Digiuseppe, R. (2013). Philosophical versus psychological unconditional acceptance: Implications for constructing the Unconditional Acceptance Questionnaire. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 13(2A), 445-464.

Categorii:Despre Psihologie Etichete:

Din Nou la Berăria Culturală

POZE POSTEVENIMENT

Nov 12 Fab bere-1Nov 12 Fab bere-34Nov 12 Fab bere-35Nov 12 Fab bere-62

Cunoscutul jurnalist clujean Ion Novăcescu mi-a făcut o provocare: să abordez în cadrul Berăriei Culturale, un forum de dezbateri culturale şi sociale, tema „Trăire vs Vieţuire la Omul Modern”, o temă de interes şi pentru dânsul (vezi AICI).

Am acceptat cu plăcere deoarece: (1) rezist cu greu provocărilor bune; (2) am mai participat anterior la evenimentele de la Berăria Culturală şi le consider importante (vezi AICI) şi (3) tema este una provocatoare pentru mine, la interfaţa dintre abordarea pragmatic-(neo)pozitivistă şi abordarea mai existenţial-experienţială, fundamentată fenomenologico-hermeneutic, înscriindu-se în teme de dezvoltare personală şi socială despre care am publicat recent o lucrare (vezi AICI).

Evenimentul va avea loc miercuri, 12 noiembrie 2014, ora 19, la Berăria Culturală.

Beraria Culturala XXIV

 

Din participarea anterioară la Berăria Culturală:

Feb 5 Dan Daniel-30Feb 5 Dan Daniel-23

Categorii:Despre Viaţă Etichete:

Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy in Web of Science

Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy/JRE&CBT este una din revistele fanion din domeniul psihoterapiilor validate ştiinţific – una cu tradiţia cea mai veche din domeniu -, fiind publicată de Springer şi asumată şi de Albert Ellis Institute din New York, SUA. Revista a fost gândită din start în paradigma scientist-practitioner, adresându-se astfel mai ales clinicienilor. Gândită în această paradigmă, editorii anteriori ai JRE&CBT au fost: Albert Ellis; Paul Hauck; Richard Wessler; Michael Bernard – 1995-2002; Windy Dryden – 2003- 2012. Pe acest format, revista a fost indexată (abstracted/indexed) în: SCOPUS, PsycINFO, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, CSA Environmental Sciences, Dietrich’s Index Philosophicus, EMCare, FRANCIS, Gale, International Bibliography of Book Reviews (IBR), International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), OCLC, PSYCLINE, SCImago, Summon by ProQuest.

Din anul 2013 (ca de director pentru cercetare al Albert Ellis Institute, New York, SUA) am preluat revista, în calitate de co-editor, împreună cu Raymond DiGiuseppe (profesor şi preşedintele Diviziei de Psihoterapie din American Psychological Association) şi Kristine Doyle (profesor şi director executiv al Albert Ellis Institute, New York, SUA). În noua formulă editorială am ţintit adăugarea la elementul tradiţional a unei componente de cercetare fundamentală, translaţională şi aplicativă în paradigma clinical sciences.

“…The Journal of Rational-Emotive and Cognitive Behavior Therapy is an international journal publishes scholarly original papers concerning REBT, CBT, behavior therapy, cognitive-behavioral hypnosis and hypnotherapy, clinical and counseling psychology, psychiatry, mental health counseling, and allied areas of science and practice.  The journal endeavors to encourage scholarly debate amongst professionals involved in practice, theory, research, and training in all areas of scholarship relevant to REBT and CBT.  The Journal is particularly interested in articles that define clinical practice and in research and theoretical articles that have direct clinical applications.  The Journal seeks theoretical discussions and literature reviews on the cognitive bases of the development and alleviation of emotional, behavioral, interpersonal, personality, and addictive disorders.  We consider submissions on the applications of REBT to new areas of practice and client populations.  The Journal provides a timely introduction to unexplored avenues on the cutting edge of REBT and CBT research, theory, and practice. The Journal will publish: original research articles; brief research reports; research reviews; practice reviews; empirically-based case studies; theory-building; descriptions of innovative techniques and procedures; discussion of philosophical foundations of psychotherapies; theoretical articles; articles in advances in clinical training; literature reviews; book reviews. Under the guidance of an expanded, international editorial board consisting of acknowledged leaders in the field, the journal disseminates current, valuable information to researchers and practitioners in psychology, psychotherapy, psychiatry, mental health counseling, social work, education, and related fields…” (vezi AICI).

Ca urmare a acestor eforturi, luând în calcul şi tradiţia de excepţie a revistei, din luna noiembrie 2014 JRE&CBT va fi indexată şi în Web of Science – una din principalele baze de date internaţionale care indexează publicaţii ştiinţifice care se iau în calcul în ranking-urile internaţionale ale universităţilor:

 ♦ Social Sciences Citation Index®

♦ Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition

♦ Current Contents®/Social and Behavioral Sciences

Categorii:Despre Psihologie Etichete: