Arhiva

Archive for septembrie 2016

De la psihologia românilor la psihologia europenilor

9 septembrie 2016 3 comentarii

Pornind de la monografia dedicată psihologiei românilor, am acceptat recent provocarea unei lucrări extinse, dedicată psihologiei europenilor. Aşa cum am spus de mai multe ori, într-o lume globalizată, înţelegerea psihologiei diverselor ţări/culturi, inclusiv diverselor arii geografico-culturale, este fundamentală pentru promovarea păcii şi bunei cooperări la nivel mondial. În situaţia de astăzi în care se află lumea, cu provocările date de migraţii, terorism, conflicte, insecuritate, inegalităţi flagrante etc., înţelegerea psihologiei europenilor – cu omogenităţile şi eterogenităţile ei – şi a similarităţii şi diferenţelor faţă de alte culturi ale lumii este absolut necesară.

Lucrarea dedicată psihologiei europenilor va fi o monografie de autor, pe care o voi publica în 2018/2019 la Oxford University Press. Asumarea lucrării de către o editură de talia Oxford University Press este o premiză pentru o diseminare internaţională largă. Oxford University Press a mai publicat lucrări dedicate psihologiei unor ţări/culturi (ex. lucrarea profesorului Michael Harris Bond – Oxford handbook of Chinese psychology), dar nu la nivelul de complexitate asumat de acest proiect. Principala lucrare competitoare este cea publicată de profesorul american Dean Peabody la Cambridge University Press (în 1985, reeditată în 2011). Lucrarea profesorului Peabody este prezentată de Cambridge University Press astfel:

  • „…Do different nationalities have different psychological characteristics? This question is often avoided as being too controversial, but it is squarely faced in this illuminating comparative study, first published in 1985. Dean Peabody focuses principally on six nations: Britain, Germany, France, Italy and the two world powers, Russia and America, where extensive empirical studies have been conducted to ascertain what ordinary people judge to be national characteristics (often dismissed as ‘national stereotypes’). These results are compared and contrasted with those from social scientific accounts of ‘national character’, and there is a perhaps surprising level of agreement between the two. Moreover, as Professor Peabody’s systematic cross-national survey demonstrates, the psychological characteristics of different nationalities do differ in fundamental ways…”.

Lucrarea dedicată psihologiei europenilor va reflecta profilul psihologic al ţărilor/culturilor europene, individual şi printr-un metaprofil, integrând abordarea cognitiv-comportamentală în paradigma psihologiei interculturale (după modelul din monografia dedicată psihologiei românilor, evitând astfel abordări vetuste şi/sau de simţ comun). Deşi lucrarea este de autor, voi avea consultanţi internaţionali de top, din domeniul cognitiv-comportamental, respectiv al psihologiei interculturale. Sper ca lucrarea să fie un competitor serios al lucrării profesorului american Peabody, lucru plauzibil cel puţin prin anvergura demersului şi noutatea datelor/analizelor.

În acest cadru, ca „update” la psihologia românilor, menţionez câteva contexte în care lucrarea a fost discutată/folosită recent (nu am reuşit să sintetizez toate contextele, deoarece acestea au depăşit aşteptările mele şi astfel şi timpul disponibil pentru o astfel de sinteză):