Arhiva

Archive for iulie 2016

Perspectiva UBB asupra „proiectului prezidenţial” România Educată!

Revista Market Watch – care apare sub egida ministerului educaţiei şi cercetării – ne-a solicitat perspectiva Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) asupra „proiectului prezidenţial” România Educată. Perspectiva UBB (prin componenta executivă) poate fi găsită AICI (de la pg. 14 la pg. 16).

Perspectiva Universităţii din Bucureşti asupra aceluiaşi proiect poate fi găsită AICI.

Pentru alte perspective asupra educaţiei şi cercetării, prezentate în aceeaşi revistă, vezi AICI (interviu despre cercetare/educaţiei) şi AICI (despre universitatea world-class).

Sper să găsiti aceste texte interesante şi utile

Măsuri academice pentru UBB ca universitate world-class

Conform Planului Strategic al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) pentru perioada 2016-2020, elaborat în baza programului managerial al Rectorului UBB, UBB ţinteşte să devină o universitate de anvergură internaţională (world-class). În acest sens a fost necesar să elaborăm Pachetul pentru cercetare-competitivitate-excelenţă, în scopul echipării UBB cu mecanisme instituţionale moderne, care să o facă eligibilă (1) pentru a intra în competiţie în liga universităţilor world- class şi (2) odată intrată în această ligă, să performeze cât mai bine. Fără astfel de mecanisme nu are sens să ne punem problema unei poziţii cât mai bune în liga universităţilor world-class, deoarece, în primul rând, nu suntem eligibili să intrăm în ligă şi, în consecinţă, nici în competiţia din ligă.

Ca Prorector UBB pentru cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice am avut sarcina să iniţiez acest Pachet pentru cercetare-competitivitate-excelenţă. În elaborarea Pachetului de măsuri s-a ţinut cont (1) de bunele practici internaţionale şi (2) de faptul că competitivitatea-excelenţă reprezintă o componentă a UBB, altă componentă fiind una socială, de asigurare a unei pregătiri profesionale de calitate pentru un număr cât mai mare de studenţi. Aşadar, măsurile propuse au fost graduale, unele ţintind creşterea calităţii şi competitivităţii generale, altele vizând zona de competitivitate-excelenţă. Aceste măsuri au valorizat şi au inclus realizările anterioare ale proiectului mai vechi UBB-500, comunitatea UBB având astfel o dezvoltare cumulativă.

Pornind de la Carta UBB, printr-o colaborare exemplară în cadrul Rectoratului UBB, între Consiliul de Administraţie al UBB şi Senatul UBB şi cu suportul consiliilor (ex. Consiliul Ştiinţific al UBB) şi unităţilor administrative (ex. Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice, Centrul de Dezvoltarea Universitară şi Management al Calităţii, etc.) din UBB, s-a adoptat Pachetul pentru cercetare-competitivitate-excelenţă prezentat mai jos. Deoarece unele măsuri au fost adoptate ca hotărâri ale Consiliului de Administraţie al UBB (HCA), iar altele ca hotărâri ale Senatului UBB (HS-UBB), le prezint mai jos pe cele structurale, într-un cadru comun, astfel încât acestea să fie coroborate unele cu altele, ducând astfel la efecte sinergice, şi să fie mai uşor de accesat de către comunitatea academică a UBB. Pentru detalii privind operaționalizarea Pachetului vezi hotărârile CA și ale Senatului UBB (la http://www.ubbcluj.ro) și siteul Institutului STAR-UBB.

I. Hotărâri ale Consiliului de Administrație al UBB/HCA (în baza legislaţiei naţionale şi a Hotărârilor Senatului UBB)

  1. HCA – cu privire la Traiectoriile flexibile de carieră în UBB (pilotat în premieră în ţară)
  2. HCA – cu privire la Susţinerea excelenţei la UBB – Reviste, granturi, premii (vezi în completare şi AICI; de asemenea, vezi şi Interviurile UBB-Excelenţă)
  3. HCA – cu privire la Statutul cercetătorului ştiinţific colaborator al UBB (implementat în premieră în ţară)
  4. HCA – cu privire la Reatestarea unitatilor CDI din UBB
  5. HCA – cu privire la Infrastructura strategică de cercetare a UBB
  6. HCA – cu privire la procedura de acordare a UBB Advanced Fellowship prin Institutul STAR-UBB

II. Hotărâri ale Senatului UBB/HS-UBB

  1. HS-UBB – cu privire la Strategia de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) la UBB (în baza HCA)
  2. HS-UBB – cu privire la Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie al UBB (Institutul STAR-UBB) (în baza HCA)
  3. HS-UBB – cu privire la Oficiul de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv (în baza HCA)
  4. HS-UBB – UBB Goes Green (în baza HCA)

III. Vezi și Human Resources Strategy – Action Plan și websiteul Institutului STAR-UBB

Despre „proiectele de ţară” şi proiectul prezidenţial „România Educată”. O analiză psihoculturală

În Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie am reluat recent un articol din România Curată, despre „proiectele de ţară” ale României, cu accent pe componenta de educaţiei şi cercetare, componentă numită de Preşedintele României „România Educată” (vezi AICI).

Editorialul care prefaţează acest articol poate fi găsit AICI.

Sper să le găsiţi interesante, iar decidenţii utile!

O contribuţie românească la manualul APA de psihologie clinică

Cover of APA Handbook of Clinical Psychology (medium)

Asociaţia Americană de Psihologie (American Psychological Association/APA) a publicat manualul de referinţă pentru psihologia clinică, în cinci volume (vezi pentru detalii AICI).

În mod tradiţional, manualele APA sunt manualele de referinţă în marile universităţi ale lumii, nu doar în cele din SUA.

Împreună cu doi colegi americani, Dr. DiDiuseppe şi Dr. Venezia, am fost invitat să scriu capitolul dedicate teoriilor cognitive (cognitive theories), din volumul doi. Sper ca acest capitol să devină unul de referinţă în literatura internaţională!